Samenwerkingsovereenkomst

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN WOONSTAD ROTTERDAM EN DE KLANTENRAAD   Ondergetekenden, de stichting Stichting Woonstad Rotterdam, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 3015 EA Rotterdam, aan de Rochussenstraat 21, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door...